Cały czas prowadzimy rekrutację do projektu

30 listopada 2018

Przypominamy, że cały czas prowadzimy rekrutację do projektu „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”, w ramach którego oferujemy szkolenia i staże w zawodzie. Oprócz tego oferujemy określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, grupy wsparcia, wyjazd integracyjny, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu inowrocławskiego (z wyłączeniem miast Inowrocław), w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP preferowane osoby z III profilem oddalenia od rynku pracy), w przypadku osób posiadających I lub II profil muszą posiadać jeszcze z przesłanek np. korzystać z OPS lub posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej informacji można uzyskać w Fundacji Ekspert-Kujawy, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl