Operatorzy są po egzaminach.

24 maja 2011

 6  osób zdobyło uprawnienia Operatora maszyn do robót drogowych ( na walec, równiarkę),  5 osób zdobyło uprawnienia Operatora maszyn do robót ziemnych.

Dwie osoby nie zakończyły szkolenia, ponieważ  znalazły zatrudnienie. Trzy osoby maja wyznaczony inny termin egzaminu.  Wszystkim, którzy zdobyli uprawnienia, gratulujemy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego