Cykl VII i VIII ruszyły

20 czerwca 2011

 W dniach 14 – 17 czerwca rozpoczęły się Warsztaty  psychologiczno-doradcze. W dwóch grupach warsztatowych  udział wzięły  34 osoby. W trakcie rozmów indywidualnych z doradcami zawodowymi zakwalifikowano uczestników do 4 rodzajów szkoleń.

W miesiącu lipcu ruszą wszystkie szkolenia zawodowe: 

  • spawacz w metodzie 135 –  05.07.2011
  • operator maszyn do robót drogowych – 11.07.2011
  • florystyka i zdobienie przedmiotów- 18.07.2011
  • opiekunka osób starszych – 19.07.2011

Mamy czas wakacji, ale naszym uczestnikom szkoleń zapału i werwy nie brakuje.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego