Spawacz w metodzie 135

19 lipca 2011

 Już w pierwszym tygodniu lipca rozpoczęło się szkolenie spawacz w metodzie 135. Szkolenie realizowane jest w Ośrodku szkolenia Spawaczy w Pakości. W szkoleniu bierze udział 8 mężczyzn. 

Od 11 lipca nowe kwalifikacje  zdobywają uczestnicy szkolenia: operator maszyn do robót drogowych. 8 mężczyzn wybrało do nauki praktycznej maszynę drogowa – walec. Zajęcia odbywają się w Inowrocławiu  i we Włocławku.
Kobiety z kolei rozpoczęły swoją edukację w Fundacji Ekspert-Kujawy w drugiej połowie lipca 2011.   18 lipca 2011 rozpoczęły się zajęcia: Florystyka i zdobienie przedmiotów, 19 lipca  2011 – Opiekunka osób starszych. Zajęcia odbywają się we Inowrocławiu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego