Trwa rekrutacja do ostatniej edycji szkoleń.

27 lipca 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu  zaprasza do udziału w ostatnich szkoleniach zawodowych adresowanych do osób nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących  miasta do 25 tys. mieszkańców. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

052/  522 23 73  lub 052/ 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego