Lista rankingowa po zatwierdzeniu

28 lipca 2011

Projekt „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lista rankingowa po zatwierdzeniu

Lista rankingowa po zatwierdzeniu

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba punktów (średnia ocen)

Czy wniosek został rekomendowany do dofinansowania?

Czy przyznane jest wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

1.

Mariusz Kusyk

98

TAK

TAK

2.

Marcin Tomasz Oliwkowski

96

TAK

TAK

3.

Kamil Szymanowski

96

TAK

TAK

4.

Justyna Janowska

92

TAK

TAK

5.

Michał Kwiatkowski

92

TAK

TAK

6.

Dorota Czachorowska

91

TAK

TAK

7.

Emilia Kubiak

91

TAK

TAK

8.

Aurelia Jańczak

88

TAK

TAK

9.

Wojciech Sobek

86

TAK

TAK

10.

Antoni Legin

83,5

TAK

TAK

11.

Beata Jędrzejczak

76,5

TAK

TAK

12.

Marta Dominiak

68

TAK

NIE

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego