Opis projektu.

2 listopada 2018

bez-tytulu

„POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”

Celem proj. jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych
(18 opiekunów/ek będzie świadczyło usługi), które obejmą wsparciem
w ramach projektu 111 osób niesamodzielnych oraz wsparcie 30 opiekunówfaktycznych. W wyniku realizacji proj. nastąpi przyrost miejsc świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do aktualnej działalności Wnioskodawcy w zakresie usług opiekuńczych. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.11.2018 r. – 31.12.2020 r., wsparciem objęte zostaną osoby zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego.
Powyższy cel zrealizowany zostanie poprzez 5 zadań opisanych w projekcie:
1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gostyńskim
2. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gnieźnieńskim
3. Centrum Usług Środowiskowych w Gostyniu
4. Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie
5. Teleopieka.

Grupa docelowa:
1. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 111 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).
2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze – będzie to 30 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.

Główne rezultaty projektu:
1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu proj. – wartość docelowa: 18 opiekunów/ek;
2. Liczba osób niesamodzielnych objętych usługami opiekuńczymi:111 osób.
3. Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem szkoleniowo – doradczym – 30 osób.
4. Liczba utworzonych Centrów Usług Środowiskowych – 2.