Zapraszamy osoby niesamodzielne do udziału w projekcie.

22 grudnia 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które:

 • Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 • Zamieszkują tereny powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego.

  Punkty informacyjne i rekrutacyjne projektu mieszczą się w Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie i Gostyniu :

 • Spółdzielnia Socjalna „Arka”,
  ul. Kolejowa 24,
  63-300 Gostyń
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Domowa Opieka Pielęgniarska „ETHOS” S.C,
  ul. Orcholska 41,
  62 – 200 Gniezno