Zakończyły się szkolenia cyklu V i VI

24 maja 2011

 Zakończyły się pomyślnie szkolenia zawodowe. Nową perspektywę pozyskali :  specjaliści do spraw kadr i płac, operatorzy walca i równiarki oraz spawacza w metodzie 135.

Łącznie szkolenia pozytywnie zakończyły i zdały egzamin wewnętrzny lub zewnętrzny  22 osoby. Gratulujemy i życzymy  podjecia satysfakcjonującej pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego