Zakończyli udział projekcie

7 czerwca 2011

 Uczestnicy cyklu V i Cyklu VI udziałem w Warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy  ostatecznie zakończyli swój udział w projekcie Nowe perspektywy, adresowany dla osób po 45 roku życia.

Warsztaty dla dwóch cykli odbywały się w dniach  cykl V – 01.06.2011 i 03.06.2011, cykl VI – 02.06.2011 i 06.06.2011.  W warsztatach łącznie uczestniczyło  23 osób. To już koniec udziału w projekcie. Przypominamy jednak, że służymy swoim beneficjentom zawsze pomocą i radą. A teraz  trzymamy kciuki za Wasze działania na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego