Ruszają przedostatnie cykle – VII i VIII

20 czerwca 2011

 Na dzień 28  i 29 czerwca zaplanowane są  Warsztaty psychologiczno-doradcze dla uczestników cyklu VII i VIII. Warsztaty dla cyklu VII realizowane będą w Fundacji w godzinach od 8.00-12.00, z kolei dla cyku VIII  w godzinach od 12.00-16.00.

Kolejnym  etapem będą szkolenia, które realizowane będą w miesiącu lipcu i sierpniu. Udział w projekcie zakończą realizowane we wrześniu Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego