Apelujemy!

4 lipca 2011

 Przypominamy  uczestnikom  projektu Nowe Perspektywy o konieczności informowania opiekuna projektu o podejmowaniu zatrudnienia .


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego