Harmonogram zajęć

1 lutego 2019

                                                                         Szkolenia komputerowe
Lp. Nazwa szkolenia Miejsce szkolenia  Data szkolenia Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie
1 Szkolenie komputerowe Świetlica wiejska w Lisowie w godzinach 16:00-19:15 05.02.2019-28.02.2019        (tylko wtorki i czwartki)  16.00-19.15 Krzysztof Cywiński