Zakończył się trening umiejętności społecznych dla grupy V i VI

17 czerwca 2011

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images//sds.pngDnia 15 czerwca 2011 roku, w ramach projektu „ Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zakończył się trening umiejętności społecznych w Inowrocławiu i Żninie.

Uczestnicy projektu mieli możliwość poznać się między sobą, ocenić i poprawić swoją motywację do działania, do samodoskonalenia się. Zapoznali się również ze strategiami podnoszenia własnej motywacji oraz efektywnego zarządzania własnym czasem. Uczestnicy podczas zajęć doskonalili także własne umiejętności komunikacyjne w zakresie odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, a także umiejętności współpracy w grupie oraz negocjacji.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego