Żnin ruszył pełną parą…

7 lipca 2011

 Wraz z dniem 6 lipca 2011 w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” rozpoczęły się następujące szkolenia zawodowe w Żninie:

  • Florystyka i zdobienie przedmiotów

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images//flor.pngPodczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności tworzenia bukietów i kompozycji kwiatowych. Poznają też nowe technologie i materiały dekoracyjne, używane w trakcie  tworzenia stoików, ozdób okolicznościowych oraz zdobienia przedmiotów.

  • Spawacz w metodzie 135

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/spaw.pngCelem szkolenia jest  uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu spawacza w metodzie 135. Zakres zajęć obejmuje: 25 godzin szkolenia teoretycznego oraz 120 godzin szkolenia praktycznego. Po zakończaniu udziału w szkoleniu oraz zdaniu pozytywnie egzaminu uczestnicy otrzymają dokumenty uprawniające ich do wykonywania zawodu „Spawacz w metodzie 135”

Uczestnicy w trakcie szkoleń otrzymywać będą słodkie poczęstunki oraz zimne i ciepłe napoje.

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej nauki!!!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego