Zapraszamy do udziału w projekcie

25 lutego 2019

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert – Kujawy”

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Zamieszkujące gminę wiejską Inowrocław lub miasto Inowrocław zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • w tym osoby bezrobotne z III profilem pomocy
 • w tym osoby bezrobotne z i i II profilem pomocy
 • w tym osoby bierne zawodowo

osoby bezrobotne z I i II profilem pomocy oraz osoby bierne zawodowo muszą posiadać drugą przesłankę wykluczenia społecznego np. niepełnosprawność, korzystanie z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY  WSPARCIE INDYWIDUALNE I/LUB GRUPOWE

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
 • aktywizacja społeczna – grupy wsparcia
 • integracja społeczna – animacja lokalna
 • poradnictwo prawne
 • szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • doradztwo zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu

Biuro projektu:

Fundacja Ekspert-Kujawy

 1. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, pokój nr 21

tel. 669-045-494, e-mail: n.gorska@ekspert-kujawy.pl