Inowrocław wciąż się szkoli

12 lipca 2011

 Z początkiem lipca 2011 w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, rozpoczęły się następujące szkolenia zawodowe w Inowrocławiu:

  • NOWOCZESNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ
Cehttp://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images//de.pnglem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnej obsługi klienta i świadczenia usług sprzedaży. Uczestnicy nabędą także umiejętności fakturowania, obsługi komputera i Internetu oraz umiejętności obsługi kasy fiskalnej.

  • SPAWACZ W METODZIE 135
http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images//ed.pngCelem szkolenia jest  uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu spawacza w metodzie 135. Zakres zajęć obejmuje: 25 godzin szkolenia teoretycznego oraz 120 godzin szkolenia praktycznego. Po zakończaniu udziału w szkoleniu oraz zdaniu pozytywnie egzaminu uczestnicy otrzymają dokumenty uprawniające ich do wykonywania zawodu „Spawacz w metodzie 135”.

Uczestnicy w trakcie szkoleń otrzymywać będą słodkie poczęstunki oraz zimne i ciepłe napoje.

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej nauki!!!

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego