Prowadzimy rekrutację do projektu

4 marca 2019

Zapraszamy do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego” osoby, które spełniają poniższe kryteria:

-mieszkańcy powiatu inowrocławskiego

-osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP

-osoby bierne zawodowo

-osoby niepełnosprawne

-osoby korzystające z Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach projektu zapewniamy określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, grupy wsparcia, poradnictwo prawne, wyjście integracyjne, szkolenia zawodowe – płatne stypendium szkoleniowe, staże zawodowe – płatne stypendium stażowe, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Więcej informacji można uzyskać w Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357-62-15.