Pierwsze zajęcia już za nami.

30 czerwca 2011

Za uczestnikami projektu są już trzydniowe warsztaty psycho – edukacyjne. W warsztatach prowadzonych przez psycholożki z Fundacji Ekspert  – Kujawy wzięło udział 16 uczestników.

Wsparcie psycho – edukacyjne miało na celu wzmocnienie grupy, jej motywacji. Była to też okazja do lepszego poznania się. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 9 godzin.
Zapraszam do galerii gdzie można zobaczyć zdjęcia z pierwszych warsztatów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”