Trwa część teoretyczna prawa jazdy kat B

27 maja 2011

logo osk.jpgUczestniczki projektu „Mobilne mieszkanki gminy Gąsawa”  rozpoczęły część teoretyczną kursu na prawo jazdy kat. B. Panie zdobywają  wiedzę teoretyczną  z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz budowy pojazdu samochodowego. Życzymy owocnej nauki!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego