Teoria za nami a część praktyczna kursu na prawo jazdy kat. B trwa…

19 lipca 2011

logo osk.jpgW miesiącu lipcu uczestniczki projektu „Mobilne mieszkanki gminy Rogowo”  rozpoczęły część praktyczną  kursu na prawo jazdy kat. B. Nauka przebiega pomyślnie, a Panie zdobywają coraz większe umiejętności jako przyszli kierowcy. Życzymy Naszym uczestniczkom powodzenia!


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego