Lista rankingowa po zatwierdzeniu

2 sierpnia 2011


Projekt „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista rankingowa po zatwierdzeniu

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba punktów (średnia ocen)

Czy wniosek został rekomendowany do dofinansowania?

Czy przyznane jest wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

1.

Sandra Makowska

95

TAK

TAK

2.

Tomasz Wojciech Dziedzianowicz

94,5

TAK

TAK

3.

Barbara Michalska

94

TAK

TAK

4.

Marcin Rakocy

94

TAK

TAK

5.

Szymon Ząbkowski

94

TAK

TAK

6.

Jacek Władysław Tyczkowski

93

TAK

TAK

7.

Maria Szeliga

92

TAK

TAK

8.

Grzegorz Klarkowski

88,5

TAK

TAK

9.

Katarzyna Idziak

88

TAK

TAK

10.

Tomasz Sibora

87,5

TAK

TAK

11.

Lesław Waśkiewicz

85,5

TAK

TAK

12.

Iwona Mikołajczak

85

TAK

TAK

13.

Krzysztof Morawski

72,5

TAK

TAK

14.

Maciej Słodownik

71,5

TAK

TAK

15.

Anna Nowak

69

TAK

NIE

16.

Anna Służałek

68

TAK

NIE

17.

Barbara Aleksandra Komorowska

63,5

TAK

NIE

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego