Rozpoczynamy projekt „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II”

8 lutego 2019

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: pracowników specjalistycznych o profilu medycznym/socjalnym wspierających pracę opiekunów/opiekunek na terenie Miasta Zabrze, związanych
z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/FEK/2019/PJŻ w Zabrzu II

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 3 a

ZAŁĄCZNIK NR 4