KURS KOMPUTEROWY – rozpoczęty!

1 sierpnia 2011

 Uczestnicy trzeciego cyklu Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”, po zakończeniu warsztatów psychologiczno-doradczych, które odbyły się w lipcu 2011 roku, biorą udział w kursie komputerowym. Zajęcia odbywają się w salach Fundacji Ekspert – Kujawy  w Inowrocławiu

W trakcie zajęć uczestnicy kursu komputerowego zdobędą wiedzę z zakresu zastosowania komputera we współczesnym świecie. Kurs obejmuje naukę obsługi komputera, praktyczne zastosowanie systemów operacyjnych, podstawowych programów biurowych oraz obsługę Internetu.
Po zakończeniu kursu uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w szkoleniu zawodowym: „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”.Od września w rusza Kurs nauki jazdy kat.B.

Szczegółowe informacje  w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65,  tel. (52) 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego