Zakończył się – Kurs nauki jazdy kat .B

4 lipca 2011

 W dniu dzisiejszym uczestnik II cyklu Projektu „Powrót do aktywności zawodowej” przystąpił do egzaminu państwowego i tym samym zakończył  udział w zajęciach  Kursu nauki jazdy kat. B. Życzymy powodzenia!

Kolejna szansa na zdobycie prawa jazdy – w III i IV cyklu Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”. Osoby niepełnosprawne pozostające bez pracy, zachęcamy do udziału w Projekcie. Szczegółowe informacje  w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65,  tel. (52) 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego