Uwaga uczestnicy cyklu II projektu „Masz pomysł – załóż firmę”!

4 maja 2011

 Znamy terminy składania wniosków o dofinansowanie do własnej działalności gospodarczej!

Informujemy, iż termin składania wniosków o dofinansowanie do własnej działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu „Masz pomysł – załóż firmę” cykl II w powiecie inowrocławskim został ustalony na dzień 13.05.2011 roku.

W związku z powyższym należy złożyć, w 2 egzemplarzach:

  • wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego,
  • wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
  • Biznes Plan.

UWAGA!

  •  Wszystkie dokumenty powinny być parafowane przez Uczestnika Projektu na każdej stronie i podpisane na stronie ostatniej,
  • Uczestnik składa w/w dokumenty w wersji spiętej – w plastikowych wczepach do segregatora,
  • Nie złożenie w/w dokumentów we wskazanych powyżej terminach skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków UE.

DOKUMENTACJA PROJETKOWA dostępna na stronie
Fundacji Ekspert – Kujawy oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”