Zapraszamy do udziału w projekcie

8 sierpnia 2019

Jesteś osobą niesamodzielną, należącą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności oraz zamieszkującą teren powiatu żnińskiego?

Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie,

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

W ramach projektu osoby niesamodzielne zostaną objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania). Usługi na rzecz podopiecznych będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Chciałbyś wziąć udział w naszym projekcie?
Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Środowiskowych w ŻniniePlac Działowy 6, 88-400 Żnin
Kierownik CUŚ – Krystyna Leśniewska
Kontakt: 602-7920-291

Dyżury kierownika CUŚ:
Wtorek 08:00 – 11:00
Środa 11:00 – 14:00
Czwartek 14:00 – 16:00