Poszukujemy opiekunów faktycznych w Gostyniu

31 października 2019

Opiekujesz się osobą niesamodzielną
albo chcesz się taką osobą opiekować?

Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie,

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Poszukujemy 20 osób (2 grupy x 10 osób) na szkolenie dla opiekunów faktycznych w Gostyniu.

W ramach projektu jako OPIEKUN FAKTYCZNY otrzymasz:

  • 40-godzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne zwiększające umiejętność w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  • poradnictwo indywidualne (m.in. psychologiczne, prawne, rehabilitacyjne, medyczne)
  • pomoc w uzyskiwaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia
  • sfinansowaną usługę opiekuńczą w celu umożliwienia funkcjonowania społecznego, m.in. poprzez udział w szkoleniach i doradztwie.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie
– zapraszamy do kontaktu:

Spółdzielnia Socjalna „ARKA” Gostyń
ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
tel. 601-066-070