Komunikat w sprawie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

13 marca 2020

W związku z sytuacją wystąpienia w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o  bezpieczeństwo zdrowotne Uczestników projektu „STAWIAM NA WIEDZĘ – szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe mieszkańców powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego” z uwagi na trwające w ramach w/w projektu kursy/szkolenia zawodowe informujemy, że od dnia 13.03.2020r. do odwołania zawieszeniu ulegają: kurs „Operator koparko-ładowarki klasa III” oraz „Pracownik ds. księgowości i rachunkowości”.

O zmianach harmonogramów szkoleń Uczestnicy będą informowani na bieżąco.

Ponadto apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do zasad higieny. Osoby, które zauważyły u siebie potencjalne objawy koronawirusa oraz skarżą się na złe samopoczucie proszone są o pozostanie w domu i zastosowanie się
do obowiązującej procedury. Apelujemy o odpowiedzialne i racjonalne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych.