REKRUTACJA W PROJEKCIE ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA !

16 marca 2020

W związku z sytuacją wystąpienia w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób zainteresowanych udziałem w  projekcie „STAWIAM NA WIEDZĘ – szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe mieszkańców powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego”  informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 16.03.2020r. do odwołania rekrutacja zostaje zawieszona.

O wznowieniu działań rekrutacyjnych poinformujemy w możliwie najszybszym terminie.

Ponadto apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do zasad higieny. Osoby, które zauważyły u siebie potencjalne objawy koronawirusa oraz skarżą się na złe samopoczucie proszone są o pozostanie w domu i zastosowanie się
do obowiązującej procedury. Apelujemy o odpowiedzialne i racjonalne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych.