Możliwość skorzystania z bezpłatnego wynajęcia sprzętu rehabilitacyjnego w Radzionkowie!

1 lipca 2020

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy
do kontaktu: 603-980-687.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020