ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENCKICH

17 kwietnia 2020

 Informujemy iż od 08.04.2020r  w projekcie ruszyły usługi asystenckie. Wsparcie adresowane jest  dla  osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie  o niepełnosprawności, zamieszkujących teren  Bytomia. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia  zachęcamy do skorzystania  z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 605-967-017

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)