Wolne miejsca w projekcie!Zapraszamy!

15 października 2020

Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu od 1 stycznia 2019r. realizuje projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata, na terenie miasta Bytomia w województwie śląskim. Zapewnią oni objęcie usługami opiekuńczymi 90 osób niesamodzielnych, zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Bytomia, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych na terenie miasta Bytom, w ramach projektu zapraszamy do kontaktu, lub Centrum Usług Opiekuńczych ul. Fałata 39/9b tel. 605-967-017.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)