Zachowanie trwałości w projekcie……

31 grudnia 2020

Fundacja Ekspert- Kujawy  z siedzibą w Inowrocławiu, informuje, że dnia 31.12.2020 kończy się realizacja rzeczowa  projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie nyskim”.  

Projekt adresowany dla osób niesamodzielnych,  realizowany  w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2020 roku. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie powiatu nyskiego.

W celu zapewnienia zachowania trwałości  miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych  po zakończeniu jego, co najmniej przez okres 30 miesięcy tj. do  30.06.2023r. Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, informuje, że jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu  i podobnej jakości, tj. do świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Fundacja Ekspert-Kujawy zapewnia 18 miejsc świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych na terenie powiatu nyskiego.

 Usługi świadczone  będą po cenach komercyjnych.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu nyskiego, zachęcamy do kontaktu z Fundacją Ekspert-Kujawy: Tel. 52/357 62 15