II edycja projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

10 grudnia 2019

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” realizowanym wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki
w Bydgoszczy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników JST z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego zainteresowane podniesieniem swojej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, stworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej, bądź spółki non profit, a także stworzeniem nowych miejsc pracy w już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

Organizator oferuje m. in. cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu ES, doradztwo specjalistyczne i biznesowe przy tworzeniu biznesplanów, wsparcie finansowe nawet do 270 tys. zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne oraz wsparcie pomostowe do 12 miesięcy funkcjonowania PS (dotacje przeznaczone są na miejsca pracy dla osób należących do grup wykluczonych społecznie). Więcej informacji: www.kpces.pl.

Kontakt z realizatorem: owes@ekspert-kujawy.pl lub tel. 52 357 62 15. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.