Wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zapraszamy do udziału w projekcie …

15 lutego 2021

Lider projektu – Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA”
oraz Partnerzy projektu zapraszają Opiekunów Faktywnych
do udziału w projekcie …

W ramach zadania 5 „Wsparcie opiekunów faktycznych i usługi sąsiedzkie” zapraszamy opiekunów faktycznych do skorzystania z udziału w projekcie, w tym do udziału w indywidualnym poradnictwie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
Zapewnimy 30 opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 8 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

Informacje dostępne są w Centrum Usług Opiekuńczych przy ul. Kozielska 78F/1 w Gliwicach lub telefonicznie: 503-737-190 lub 696-631-838.