Opis projektu

25 sierpnia 2006

belka_krok

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Celem projektu „ Krok do przodu” jest zwiększenie szans na znalezienie pracy poza sektorem rolnym przez osoby, które nie będą utrzymać się z pracy w rolnictwie. Zamierzamy objąć nim 128 osób z 6 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, sąsiadujących ze Świeciem i Inowrocławiem (inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, świeckiego, tucholskiego i chełmińskiego).

Uczestnikami zajęć będą mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 20 tyś. mieszkańców – rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
(osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u podmiotów prowadzących działalność rolniczą).

Beneficjenci wezmą udział w warsztatach rynku pracy oraz ocenią przy pomocy doradców zawodowych i psychologa własne możliwości zdobycia nowego zawodu lub podniesienia kwalifikacji zawodowych. Na tej podstawie opracują indywidualny plan działania.

Zakres naszej pomocy obejmuje przekazanie gruntownej wiedz, połączonej z praktyką zawodową i samodzielną pracą pod opieką doświadczonych konsultantów. W wyniku szkolenia uczestnicy zdobędą nowy zawód poza rolnictwem. Ponadto wszyscy uczestnicy uzyskają dostęp do doradztwa i informacji zawodowej oraz pośrednictwa pracy oferowanego przez nasze Biura Karier.