Beneficjenci

7 października 2011

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:

  • Jest studentem studiów dziennych i zaocznych, do 24 roku życia, nie posiadającym zatrudnienia i zamieszkującym teren powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego i miasta Konina.
  • Zamierza założyć własną firmę, a nie prowadziła takiej działalności, od co najmniej 12 miesięcy.   

Przynależność do niżej wskazanych grup będzie dodatkowym atutem:

  • Osoby niepełnosprawne,
  • Kobiety,
  • Bezrobotne osoby, które ukończyły wyższe uczelnie,
  • Osoby z terenów wiejskich,
  • Studentów kierunków, które generują dużo bezrobotnych absolwentów.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego