Beneficjenci

21 marca 2022

Grupą docelową projektu „W zdrowym ciele – zdrowy duch” będzie 30 seniorów z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Będą to osoby w wieku 50+, które dostrzegają potrzebę podniesienia swojej aktywności ruchowej, a tym samym zwiększeniem komfortu fizycznego i psychicznego w codziennym funkcjonowaniu, profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz promocji zdrowia w środowisku senioralnym, w którym na co dzień funkcjonują.