Beneficjenci

12 grudnia 2006

loga_efs

Perspektywy dla rolników 

Uczestnikami zajęć będą rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej:

Beneficjentami mogą być:

Rolnicy, czyli osoby fizyczne prowadzący na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacze (samoistni albo zależni) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Domownicy, czyli osoby, które ukończyły 16 lat, pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego, albo w bliskim sąsiedztwie lub stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy

Osoby pracujące w rolnictwie, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunki pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą.

logo_nasze_i_kpskw