Opis projektu

14 lutego 2007

klub-logoKlub Integracji Społecznej ma na celu zawodową i społeczną integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osobom tym chcemy zaoferować do wyboru jeden z przygotowanych przez nas kursów. Ponadto wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztatach prawniczych. Wszyscy uczestnicy otrzymują również pomoc Kujawskiego Biura Karier w zakresie poszukiwania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą mogą uzyskać informacje w siedzibie Fundacji przy ul. Dworcowej 65 (nad restauracją „Roma”) lub pod numerem telefonu 052 357-62-15.


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu –
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działanie 2.2 Porozumienia na rzecz aktywizacji zawodowej
logo_fio3d