Beneficjenci

12 września 2012

 
 
 
Uczestnikiem projektu mogą zostać osoby, które:

  • są osobami bez zatrudnienia (w tym bezrobotne);
  • utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
  • zamieszkują w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie powiatu gnieźnieńskiego lub wągrowieckiego

Przy naborze osób, które już utraciły pracę dodatkowym atutem będą:

  • płeć (preferencja dla kobiet)
  •  wiek (preferencja dla wyższego)
  • pracę obojga małżonków w jednym przedsiębiorstwie
  • poziom wykształcenia (preferencja dla technicznego)
  • utrudniony dostęp do szkoleń (preferowana duża odległośc do miasta powiatowego).
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego