Opis projektu

15 listopada 2012

 
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz adaptacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych z obszaru następujących powiatów województwa kujawsko – pomorskiego: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, aleksandrowskiego oraz radziejowskiego.
Do celów szczegółowych zaliczono:

 1. Zmotywowanie i zwiększenie aktywności społecznej 48 osób niepełnosprawnych z obszaru realizacji projektu do dnia 31.12.2013 roku.
 2. Podniesienie świadomości w zakresie własnych kompetencji, przez 48 osób niepełnosprawnych, w tym 30 kobiet z obszaru realizacji projektu, poprzez analizę predyspozycji zawodowych do dnia 31.12.2013 roku.
 3. Podniesienie/ zmiana kwalifikacji zawodowych 48 osób niepełnosprawnych, w tym 30 kobiet z obszaru realizacji projektu, poprzez wsparcie szkoleniowe i staże do 31.12.2013 roku.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano udział w:


Szkoleniach psychologiczno-doradczych:

 • Warsztatach doradztwa zawodowego;
 • Spotkaniach w zakresie wsparcia psychologicznego;
 • Warsztatach interpersonalnych;
 • Poradnictwie pedagogicznym, prawnym oraz medycznym;
 • Wyjazdach integracyjnych i kulturalnych.
 • Zajęciach aktywizacji zawodowej.


Szkoleniach zawodowych:

 • Florystyka i zdobienie przedmiotów;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera  i kasy fiskalnej;
 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej;
 • Pracownik biurowy;
 • Obsługa hurtowni z wózkiem widłowym;
 • Spawacz w metodzie 111 lub 135;
 • Prawo jazdy kat. B.
Ważnym aspektem projektu jest także udział  48 osób niepełnosprawnych w 4 miesięcznym płatnym stażu zawodowym zorganizowanym przez pośrednika pracy.
Poza tym, wszystkie osoby decydujące się na udział w projekcie będą na etapie stażu zawodowego posiadały osobistego asystenta, którego zadaniem będzie między innymi: wspieranie uczestnika w miejscu pracy, ułatwianie jego adaptacji w środowisku zawodowym, pomoc w dotarciu do miejsca stażu i bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania oraz wsparcie w załatwianiu spraw administracyjnych i osobistych. W zakładzie pracy każdemu uczestnikowi opiekę mentorską zapewni wykwalifikowany pracownik, który służąc wsparciem, wiedzą fachową oraz doświadczeniem zapewni jak najlepsze warunki do nauki i pracy.
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego