Sukces w zasięgu ręki

8 maja 2007

Szkolenie „Prowadzenie ewidencji księgowo – pracowniczej”

7 maja 2007 r. w Fundacji Ekspert Kujawy ruszył III  juz cykl projektu „Sukces w zasięgu ręki”.

Grupa beneficjentów rozpoczęła udział w szkoleniu „Prowadzenie ewidencji księgowo – finansowej w małej firmie”. Trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych  uczestnicy szkolenia będą zdobywać wiedzę z zakresu:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia księgowości i kadr w małej lub średniej firmie.

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie przez uczestników obsługi komputerowych programów księgowych (książka przychodów i rozchodów) oraz nabycie umiejętności fakturowania i prowadzenia spraw pracowniczych.

Szkolenie obejmować będzie:

– 40 godzinny moduł – Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

– 20 godzinny moduł – Kadry, płace, ZUS

Trenerzy Fundacji zajmą się naszymi podopiecznymi do połowy czerwca. Przypomnijmy,  że jest to kolejne szkolenie w ramach projektu „Sukces w zasięgu ręki”.