Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla bezrobotnych Kobiet

4 października 2007

NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH KOBIET 

Projekt skierowany jest do kobiet, które ukończyły 30 rok życia, posiadają minimum średnie wykształcenie oraz są bezrobotne lub zatrudnione i planują zmienić miejsce pracy.

 

Zakres projektu:
– szkolenie
w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

– bezzwrotne dofinansowanie, w postaci grantu dla atrakcyjnych projektów własnych działalności gospodarczych składanych przez uczestniczki szkoleń,

–  doradztwo w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

 Przed kobietami chcącymi uczestniczyć w projekcie stoją poniższe możliwości:

  • szansa na rozpoczęcie działalności na własny rachunek,
  • bezzwrotne dofinansowanie dla nowoutworzonej firmy do kwoty 11 500 PLN,
  • szansa na podniesienie kwalifikacji, a w tym na wzbogacenie swojego cv,
  • wzbudzenie w sobie postaw przedsiębiorczych, 
  • przekonanie siebie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej; wzbogacenie się o wiedzę z obowiązujących przepisów prawa pracy,
  • zmiany postaw wobec zmieniających się warunków rynku pracy
  • i wymogów rynku (kreatywne dostosowywanie się),
  • podniesienie samoświadomości co do własnego potencjału i możliwości wpływania na otaczającą je rzeczywistość w środowisku lokalnym,
  • możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami w dziedzinie ekonomii, psychologii, prawa.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.