Zakres projektu

15 sierpnia 2007

W ramach niniejszego projektu prowadzone będzie:

Bezpłatne szkolenie

Szkolenie umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • kształtowania postaw przedsiębiorczych,
 • ABC rejestrowania własnej firmy,
 • marketingu i elementów kształtowania wizerunku własnej firmy,
 • kontaktów z bankami i źródła finansowania,
 • biznes planu,
 • efektywnego zarządzania czasem,
 • elementów prawa pracy,
 • moja firma a ubezpieczenia społeczne,
 • wizerunku kobiety biznesu,
 • Negocjacji i komunikacji interpersonalnej,
 • analizy rynku i technik sprzedaży.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu

Doradztwo

Wszystkie Panie otrzymają wsparcie w postaci doradztwa specjalistów, którzy pomogą im opracować własny biznes plan będący podstawą udziału w konkursie grantowym. Uczestniczki, które otrzymają granty dodatkowo otrzymają trzy miesięczne wsparcie konsultantów w zakresie tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie

Uczestniczki szkoleń, po ich ukończeniu, będą mogły ubiegać się o otrzymanie bezzwrotnego dofinansowanie na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej do jednorazowej kwoty 11 500,00 PLN na osobę. W tym celu uczestniczki, podczas szkoleń i tuż po ich zakończeniu będą przygotowywały przy współpracy z konsultantami własny biznes plan, który jest elementem wniosku o dofinansowanie. Wnioski te, będą podległaby ocenie przez Komitet Inwestycyjny powołany w ramach niniejszego Projektu.