NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH KOBIET

5 listopada 2007

Nabór na III cykl szkoleń w ramach projektu NOWE KWALIFIKACJE…

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się szkolenie NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH KOBIET, ogłaszamy nabór na III edycję szkolenia.  Projekt skierowany jest do kobiet, które ukończyły 30 rok życia, posiadają minimum średnie wykształcenie oraz są bezrobotne lub zatrudnione i planują zmienić miejsce pracy.

Zakres projektu:
– szkolenie
w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, komunikacji interpersonalnej, efektywnego zarządzania czasem i kształtowania odpowiedniego wizerunku kobiety przedsiębiorczej; – szkolenie w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

– bezzwrotne dofinansowanie, w postaci grantu do kwoty 11 500 zł dla atrakcyjnych projektów własnych działalności gospodarczych składanych przez uczestniczki szkoleń,

–  doradztwo w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 Przed kobietami chcącymi uczestniczyć w projekcie stoją poniższe możliwości:

  • szansa na rozpoczęcie działalności na własny rachunek,
  • bezzwrotne dofinansowanie dla nowoutworzonej firmy do kwoty 11 500 PLN,
  • szansa na podniesienie kwalifikacji, a w tym na wzbogacenie swojego cv,
  • wzbudzenie w sobie postaw przedsiębiorczych, 
  • przekonanie siebie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej; wzbogacenie się o wiedzę z obowiązujących przepisów prawa pracy,
  • zmiany postaw wobec zmieniających się warunków rynku pracy
  • i wymogów rynku (kreatywne dostosowywanie się),
  • podniesienie samoświadomości co do własnego potencjału i możliwości wpływania na otaczającą je rzeczywistość w środowisku lokalnym,

możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami w dziedzinie ekonomii, psychologii, prawa.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.