Kolejne szkolenia w Klubie Integracji Społecznej

7 listopada 2007

 Kolejne szkolenia w Klubie Integracji Społecznej

Niebawem nasza Fundacja przystąpi do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej”, który ma na celu zawodową i społeczną integrację mieszkańców Inowrocławia.

W ramach projektu do końca roku zorganizujemy następujące szkolenia: „ABC komputera” dla 2 grup „Obsługa kasy fiskalnej” dla 3 grup oraz „Podstawowy kurs języka angielskiego” dla 2 grup. Uczestnicy Klubu będą uczestniczyć także w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztatach prawniczych. Ponadto beneficjenci Klubu zostaną objęci wsparciem Kujawskiego Biura Karier w zakresie poszukiwania pracy.

Wsparciem szkoleniowo-doradczym Klubu Integracji Społecznej planujemy objąć 80 osób z grona osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych z terenu miasta Inowrocławia.

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jest kontynuacją działalności Klubu Integracji Społecznej, który powstał przy Fundacji Ekspert-Kujawy w marcu br.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej prosimy o kontakt z Fundacją pod nr tel. 052 3576215 lub mailem: fundacja@ekspert-kujawy.pl


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działanie 2.2 Porozumienie na rzecz aktywizacji zawodowej.