Przenośny komputer i Internet na wsi

29 listopada 2007

Ostatnie szkolenia informatyczne na terenach wiejskich

W listopadzie  Fundacja prowadziła dwa szkolenia informatyczne dla mieszkańców terenów wiejskich. 

Szkolenia odbywały się w Jacewie, gdzie w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w remizie strażackiej w szkoleniu uczestniczyło 10 osób oraz w świetlicy wiejskiej w Pieraniu gdzie w szkoleniu wzięło udział 12 osób. Szkolenie w Pieraniu Fundacja organizowała dzięki partnerstwu z trzema sołectwami (Pieranie, Radojewice i Konary). Realizacja szkoleń była możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu z Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na soli.  

Od początku września przeprowadziliśmy łącznie 8 szkoleń informatycznych w 4 gminach powiatu inowrocławskiego (Gm. Gniewkowo, Gm. wiejska Inowrocław, Gm. Dąbrowa Biskupia oraz Gm. Złotniki Kujawskie). Dzięki tym szkoleniom 82 osoby miały możliwość zdobycia wiedzy z nowoczesnych technik informatycznych. Były to szkolenia,  które po raz pierwszy Fundacja zorganizowała w całości poza siedzibą ośrodka szkoleniowego. To nowatorskie przedsięwzięcie było możliwe dzięki dowożeniu na sale szkoleniowe sprzętu komputerowego (laptopy) oraz dzięki bezprzewodowemu dostępowi do Internetu,  z którego korzystali uczestnicy szkoleń.  Zapraszamy do galerii zdjeć ze szkoleń w  Jacewie i Pieraniu