Zakończenie II cyklu Klubu Integracji Społecznej

3 stycznia 2008

21 grudnia zakończyliśmy ostatnie szkolenia w ramach Klubu Integracji Społecznej, który był realizowany w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach wspomnianego projektu zrealizowaliśmy po dwie edycje następujących kursów: „ABC komputera”, „Podstawowy kurs języka angielskiego” i „Obsługa kasy fiskalnej”.

Wszyscy uczestnicy Klubu Integracji Społecznej mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach prawniczych i aktywnych form poszukiwania pracy. Ponadto uczestnicy, którzy pozostawili w Kujawskim Biurze Karier swoje CV, zostali wprowadzeni do jego bazy i objęci pomocą w znalezieniu pracy.

 

pc196467 [320x200]
pc196465 [320x200]
pc196466 [320x200]
pc196469 [320x200]
pc206485 [320x200]
pc206484 [320x200]
pc206486 [320x200]
pc206490 [320x200]
pc206491 [320x200]
pc206496 [320x200]